ویدیوهای آموزشی

آموزش از طریق ویدیو

 

همه تلاش ما بر این است که تا می توانیم در نشر دانش بکوشیم.

در این بخش، ویدیوهای آموزشی متنوعی از مدرسین متخصص در حیطه های متعدد طراحی رایانشی و ابزارهای آن قرار گرفته است.

ویدیوهای آموزشی گرسهاپر و افزونه های آن، پایتون در گرسهاپر، CFD در معماری، ابزارهای محاسبه و بهینه یابی مصرف انرژی در ساختمان و … را در این صفحه مشاهده کنید.

برای مشاهده هر بخش بر روی آن کلیک کنید

پایتون گرسهاپر

ایجاد اتوماتای سلولی یک بعدی در گرسهاپر به وسیله پایتون

Autodesk CFD

شبیه سازی جریان باد پیرامون یک ساختمان بلند. بخش 2

شبیه سازی جریان باد پیرامون یک ساختمان بلند. بخش 1

ابزارهای طراحی اقلیمی

بخش سوم: طراحی بهینه انرژی – شبیه سازی و بهینه سازی تابش به کمک Ladybug در گرسهاپر

بخش دوم: طراحی بهینه انرژی – شبیه سازی و بهینه سازی تابش به کمک Ladybug در گرسهاپر

بخش اول: طراحی بهینه انرژی – مدلسازی پارامتریک ساختمان بلند

گرسهاپر

کنترل دیتا در گرسهاپر – بخش سوم

کنترل دیتا در گرسهاپر – بخش دوم

کنترل دیتا در گرسهاپر – بخش اول

این صفحه ها را نیز ببینید