بخش آموزش

– کلاس های دانشگاهی

– دوره های آموزشی

– الگوریتم ها

آموزش با پارس آیوکد

به اشتراک گذاشتن و انتشار دانش و تجربه از همان روز اول از اهداف اصلی ما در پارس آیوکد بوده است.

در این راستا ما به اشتراک گذاشتن اندوخته دانش وتجربه خود از طریق کلاس های دانشگاهی، دوره های آموزشی و نیز بهره گیری از پلتفرم های آنلاین و اینترنتی و بستر شبکه های مجازی  می پردازیم.

الگوریتم ها

در این بخش ما الگوریتم های کاربردی و مفید در طراحی پارامتریک را با تنوع موضوع و عملکرد به اشتراک می گذاریم. این الگوریتم ها نتیجه دوره های آموزشی متعدد بوده و برخی از آن ها توسط دانشجویان و شرکت کنندگان بوجود آمده است.

این بخش کنکاشی در طراحی الگوریتمی و طراحی پارامتریک است.

دوره های آموزشی

کاوش کردن دنیای محاسبات، طراحی محاسباتی، ابزارها و نرم افزارهای آن و به اشتراک گذاشتن یافته ها و تجربه ها با دانشجویان و علاقمندان این قسمت از فعالیت های ما را تشکیل می دهد.

در کنار دوره ها حضوری و کلاسی، دو بخش آموزشی دیگر تحت عنوان دوره های آنلاین و ویدیوهای آموزشی نیز تعریف شده است.

کلاس های دانشگاهی

مجموعه پارس آیوکد در کلاس های مقطع ارشد دانشگاه های مختلف سطح شهر تهران همچون دانشگاه پارس و دانشگاه آزاد تهران جنوب به عنوان همکار مدرس حضور دارد.

نقش ما همیاری رساندن به اساتید و دانشجویان در فرآیند طراحی، پژوهش، الگوریتم ها، مباحث فنی و نرم افزاری و ساخت است.